Süt Köpürtmek ve Arkasındaki Bilim (En İyi Latte Sütü Nasıl Hazırlanır?) — M O K A P O T A

Espressoyu ne kadar seversek sevelim süt ile hazırlanan latte cappuccino gibi espressolu içeklerin daha çok sevilmesinin bazı nedenleri var. Ancak görünen o ki kahve ve onun altındaki bilime ne kadar hakimsek süt ve süt köpürtmek konusunda bir o kadar eksiğiz.

Peki sütü köpürttüğünüzde gerçekte ne olur? Mikro köpük neden birkaç dakika sonra bozulur? Ve neden yağsız süt yağlı sütten daha farklı şekilde köpürtülür?

Devamı…

Originally published at https://mokapota.com on January 10, 2022.

--

--

Basketbol ve Kahve | https://mokapota.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store