Her Ortamda Kahve Ukalalığı Yapmanızı Sağlayacak 10 Altın Bilgi — M O K A P O T A

Kahve ukalalığı başlığına bakıp içerlemeyin hemen canım, ukalalık hepimizin ruhunda olan dozunda yapıldığında da gayet karizmatik olan bir davranış biçimi. Üstelik konu hakkında gerçek bilgisi olan insanlarında sergilemesi gereken bir davranış biçimi bence, aksi taktirde az bilgiyle kendini konu uzmanı olarak tanıtan bir çok kişi görmeniz mümkün. Her neyse, yerinde ve zamanında kullanımını size bırakıp kahveden konu açıldığında çevrenizdekilere anlatabileceğiniz bazı bilgiler aktarayım sizlere.

Brezilya Bir Çapkın Sayesinde Kahve Yetiştirmeye Başladı

Adamımız Francisco de Melo Palheta kendileri bir diplomat olmakla birlikte çapkınlık gibi de bir özel yeteneği var.

Devamı…

Originally published at https://mokapota.com on December 11, 2021.

--

--

Basketbol ve Kahve | https://mokapota.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store