Fiyat Performans Odaklı Kahve Ekipmanları

Fiyat Performans Odaklı Kahve Ekipmanları

Fiyat Performans konusu her geçen gün çok onemli bir hal alıyor. Malumunuz Euro Dolar aldı başını yürüdü. Gümrük vergisine gelen zamlarla Türkiye’ye ithal gelen kahve makineleri ve ekipmanları kurun oynaklığı nedeniyle ithalatçı firmaların eklediği güvence marjı ile iyice el yakar hale geldi. Gerçi hala yurt dışından kendiniz sipariş verdiğiniz de bazı ürünleri ucuza alabiliyorsunuz ki zaten bunları bir bizdenucuz üstünde listeliyoruz. Ama bir kahve severin hayatı her geçen gün zorlaşıyor.

Kahve makine ve ekipman inceleme yazılarımda bir çok makine ve öğütücüye teker teker değindim, bunları mutlaka okuyun. Bu yazımda ise istedim ki piyasada bulabileceğiniz fiyat performans anlamında yüksek olduğunu düşündüğüm ekipmanları size fark ettireyim.

Devamı

--

--

Basketbol ve Kahve | https://mokapota.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store