Ev Tipi Kahve Kavurma Makineleri — M O K A P O T A

Kahveyi evde kavurmak mı? Canım ne gerek var, alıyoruz içiyoruz işte bir de kahve kavurmakla mı uğraşıcaz demeyin. Yakın zamana kadar pahalı ve profesyonel makinelerde yapılan kahve kavurma işi artık evlere de girmeye başladı.

Önce benim gibi meraklılar kendi kavurma sistemlerini kurdu -bakınız şu yazılarımda ve videoda her şeyi anlatmıştım Evde Kahve Kavurma (Home Roasting) ve #CoronaCafe Canlı Yayın — Evde Kahve Kavurmak (Home Roasting) — Sonra bunu preofesyonel makine haline getirenler çıktı ortaya artık kahve evimizde kavurlmaya başladı. Tıpkı bundan 300–500 yıl önce olduğu gibi. Öyle ya kahve Osmanlıya geldikten sonra havanlar, dibekler, taş el değirmenleri ile öğütülürdü ama öncesinde ocakta kavrulurdu. Sonra kavrulmuşunu almak kolayına geldi herkesin de kuru kahveciler öyle yayıldı dilden dile. Öyle ya yaş değil kuru kahve.

Devamı…

Originally published at https://mokapota.com on January 7, 2022.

--

--

Basketbol ve Kahve | https://mokapota.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store