Espresso Makinesi Temizliği Nasıl Yapılır? — M O K A P O T A

Espresso Makinesi temizliği lezzetli bir espresso için oldukça önemli. Çalışma mantığı nedeniyle hem yüksek basınçlı olması hem de metal filtrelere sahip olmasından dolayı bir filtre kahve makinesine göre çok daha dar bir periyotta bu işlemler yapılmalı. Hem makine üstündeki hem de portafiltre sepetindeki filtrasyon delikleri kahve parçacıkları, kahve yağı ve suyun bırakacağı kireç çözücü ile temizlenebilir.

Korkmayın canım öyle çamaşır makinelerindeki gibi “amaaaan bak bu kaygonu kuyyanmazsanız bu rezistans ölüy bitey” deyip rezistans fiyatına bir kutu tableti çözüm olarak önermeyeceğim :). Makinenizin uzun ömürlü olmasından öte lezzetli kahve verebilmesi için bir gereklilik olan bu temizlik sürecini ikiye ayırmamız gerekli. Günlük Rutin temizlik ve periyodik bakım. Günlük rutin temizliği yapmadığınızda maalesef periyodik bakımında çok fazla bir etkisi kalmıyor.

Devamı…

Originally published at https://mokapota.com on February 1, 2022.

--

--

Basketbol ve Kahve | https://mokapota.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store